The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raelijansko Društvo

Vietnamese ebooks [ Vietnamese ebooks ]

 facebook  google ReTweet

Tham thiền cảm nhận

Con người nằm trong mối quan hệ với những cơ quan cảm nhận, những giác quan để tìm hiểu vạn vật xung quanh con người. Bằng việc phát triển những niềm ham thích của con người, chúng ta có thể phát triển khả năng của họ trong việc cảm nhận được vạn vật xung quanh cũng như hiểu được chính con người họ.

Tham thiền cảm nhận là một “cuốn sách hướng dẫn” nhằm chỉ cho chúng ta cách làm chủ khả năng hài hòa của bộ não thông qua hướng dẫn của chính những người đã tạo ra con người. Bằng việc cho phép lên loại bỏ những định kiến tội lỗi của Thiên chúa Giáo, đồng thời để không rơi vào những thuyết thần bí vô hình của phương Đông, Tham thiền Cảm nhận cho phép con người có thể khám phá chính cơ thể mình và đặc biệt là học cách sự dụng cơ thể để hòa hợp với âm thanh, màu sắc, mùi vị, cảm giác, sự âu yếm và cụ thể là tận hưởng cảm giác khoái lạc ở tất cả mọi giác quan, từ đó biết đến cảm giác cực khoái vô cùng và hoàn toàn, chính điều này đã làm sáng tỏ tự duy của con người bằng cách kết nối con người với vũ trụ mà con người đang sống.
:
Filesize: 632.46 kB
Downloads: 3030