The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raelijansko Društvo

FAQ

Poruke Elohim-a

 • Ko je stvorio Elohim-e?
  Ukoliko bi verovali u Boga, mogli bi se upitati "Ko je stvorio Boga". Ukoliko bi verovali u evoluciju ili "Veliki Prasak", mogli bi se upitati "Od kud su došle materija i energija koje su stvorile veliki prasak?" U vezi Elohim-a je isto – Oni su bili stvoreni od ljudi, koji su došli sa neba i koji su isto tako bili stvoreni po istom postupku. To je beskonačan ciklus života. Jednog dana će naučnici sa Zemlje isto tako otići na neku drugu planetu i stvorili život na njoj.
 • Zašto Elohim-i trebaju Ambasadu?
  Elohim-i nisu osvajači. Pokazali su svoju želju da dođu ali poštuju i našu odluku da to odbijemo. Na nama je hoćemo li ih pozvati, a naša pozivnica je ambasada. To je najmanje što možemo učiniti.
  Bez neutralnosti ambasade, slobodnog vazdušnog prostora i službene pozivnice, nenajavljena i neželjena poseta bi imala ogromne politične, ekonomske i socijalne reakcije sa katastrofalnim posledicama za svet. Elohim-i ne žele kontaktirati niti podržati nijednu vladu, religiju ili ideologiju, osim Raeljanske Filozofije. Doći će tek tada kad izgradimo njihovu ambasadu, takva je njihova ljubav i poštovanje za nas.
  Sledeći njihova uputstva, Rael je ustanovio Raeljanski Pokret, međunarodnu neprofitnu organizaciju koja udružuje sve koje žele pomoći. To je potpuno otvorena organizacija, sa namerom da ne uverava, nego informiše okolinu, omogući onima koji žele pomoći, da se pridruže ili odu kad god to požele. Nijedan član Raeljanskog Pokreta uključujući i Raela ne prima nikakvih financijskih sredstava.
 • Zašto se Elohim-i jednostavno ne pokažu pred svima tako, bi imali dokaz koji bi podupreo Raelove tvrdnje?
  Uzmite minut vremena, i pomislite na slijedeći scenario... Svemoguća, ali neopažena sila, koja tvrdi da je odgovorna za naše postojanje, se nenadano pojavila na Zemlji ili na njenom nebu, tako da su svi svedoci toga.. zamislite da se taj dolazak događa u vanzemaljskoj letelici.
  Kako bi ljudi reagovali na to, kada bi videli ljudima slična bića koja silaze iz "svemirske letelice" ? Postoji verovatnoća da bi ih zamenili za nametljivce, rezultat toga bi bio preteći vojni obračun. Pre nego bi se susret mogao dogoditi na miroljubiv način, potreban je sa obe strane nivo razumevanja.
  Rael je napomenuo, da Elohim-i neće ponuditi nikakva "čuda" koja bi uveravala o njihovoj ulozi u našem izvoru, kao što su to napravili u vreme Krista. Čak uz pomoć fantastičnih događaja koji bi demonstrirali moć Elohim-a, je iako nasuprot učenju filozofije dovelo do raspeća Krista. Na ta "čuda" ljudi nisu gledali kao na konačne dokaze. Bitno je da shvatimo da Elohim-i ne žele da ih obožavamo, nego da ih volimo, njih i sami sebe. Oni žele naše potpuno RAZUMJEVANJE istine, uz nadu da možemo učiti od njih i jednog dana doprineti ogromnom nivou znanja koji postoji u svemiru, i tako svima izdignemo svest.
  To je vrlo poseban trenutak u povesti, budući da smo skupili dovoljno tehnološkog znanja, da možemo u celosti razumeti mehanizam našeg postojanja. Iako navedene u jednostavnim izrazima, poruke predstavljaju sve osnovne informacije koje su potrebne za razumevanje realnosti našeg porekla, stanje nemira u kojem se nalazi naša planeta trenutno, i kakve promene moramo uvesti, da bi ljudska vrsta dostigla svoj potencijal.
  Kad i ako to vreme dođe, Elohim-i će kao pozvani gosti tog planeta koji je pun savesnih pojedinaca koji su spremni pozdraviti ih, sigurno doći.
 • Kako mogu Raeljani verovati onome šta govori jedan čovek?
  Sve što je rečeno u Raelovim knjigama je potvrđeno i podržano od strane svih davnih religijskih zapisa, legenda, tradicija, i moderne nauke. Dokazi koji govore o kontaktu između čovečanstva i bića sa druge planete možete pronaći u svim istorijskim razdobljima, na svim kontinentima. Ukoliko pogledate sva naučna otkrića u današnjem društvu, sve to je Rael rekao već pre 32 godine.
  Raeljanska filozofija temelji se na razumevanju a ne na verovanju, zato nas Rael moli da mu ne verujemo na slepo, nego da sami istražimo i vidimo da li se sve kockice slažu.

Raelijanski Pokret

 • Da li Rael prima platu od Raeljanskog pokreta?
  Ne, Raeljanski Pokret je ne-profitna organizacija koja ne isplaćuje nikakva sredstva nijednom pojedincu, uključujući i Rael-a. Plaćena nije ni sekretarica. Svi članovi dobrovoljno daruju svoje slobodno vrijeme.
  Da bi se garantovali da novac od Pokreta NIJE korišten za plaćanje Rael-a, postoji odvojena organizacija imenovana Raeljanska Fondacija koja podržava Rael-a financijski. Raeljani mogu donirati toj Fondaciji ako to žele, ali to nije obavezno.
 • Primate donacije, gdje ide taj novac?
  Naše društvo još uvek je vezano za novčani sistem, Raeljanski Pokret je zavisan od donacija od kojih uzdržava svoje aktivnosti sirom sveta.
  Donacije Raeljanskog Pokreta su korištene za naša dva glavna cilja:
  1) za informiranje čovečanstva o Poruci koju su Elohim-i dali Rael-u (za plakate, reklamne panele, predavanja, plaćanje gostovanja na web-stranicama itd…)
  2) za izgradnju ambasade za urednu dobrodošlicu Elohim-a
  Nijedan član Raeljanskog Pokreta nije plaćen, svi mi pomažemo na isključivo dobrovoljnom nivou . To se isto primenjuje i za Rael-a koji ne prima niti centa od Raeljanskog Pokreta. Svi koji žele donirati financijska sredstva za njega lično mogu to učiniti uz pomoć Raeljanske Fondacije koja je potpuno odvojena organizacija, kojoj je cilj omogućiti Rael-u da posveti svoj život toj misiji.
 • Šta čini Raeljane drugačije od ljudi koji vjeruju u BOGA ?
  Na početku odredimo, koje je značenje Boga? Većina rečnika definiše reč Bog kao: "Stvoritelj i vladar Svemira; Natprirodno Biće" Kao Raeljani mi ne vjerujemo ni u Natprirodno Biće, niti u nekog tko je odgovoran za stvaranje Svemira, nad kojim nakon toga vlada. Dakle Raeljani su ateisti. To nas dovodi do pitanja o beskonačnosti svemira. U beskonačnosti nema ni početka ni kraja, da bi postavili Boga ili Natprirodno Biće u početak svega, prije nego li je išta postojalo. Nemoguće je jer ne možete stvoriti nešto iz ništa. Razumemo da su ljudi kao i mi, zvani Elohim-i, koju su 25 ,000 godina tehnološko napredniji, došli na tu planetu pre nekoliko hiljada godina i kreirali sav život na Zemlji. 1973 godine Elohim-i su objasnili Rael-u, da su oni isto tako stvoreni od druge rase ljudi i koja je i sama bila stvorena od neke druge rase ljudi. Ciklus nema kraja jer smo deo u beskonačnom lancu. Nema početka svemira ni u vremenu niti u prostoru. Pošto su Elohim-i naši kreatori, mi gajimo veliku poštovanje prema njima ali ih ne vidimo kao natprirodnu Pojavu. Mi ih volimo i pripremamo se za njihov dolazak, koji će se dogoditi jednom do godine 2035.
  Došli smo do saznanja, da su Elohim-i uz pomoć nauke mogli manipulisati sa DNK i iz inertne materije stvoriti sav život na planeti. Mi (čovečanstvo) u našim laboratorijama počinjemo stvarati isto. Kada uspemo stvoriti život i usaditi ga na drugu planetu dali ćemo postati Bogovi tom primitivnom svetu?
 • Smatraju li Raeljani Raeljanstvo kao religiju?
  U etimološkom smislu, da. Znano je da je reč "religija" bila puno puta pogrešno korištena, te iskorišćena bezbroj puta, tako da nije čudno da se danas puno ljudi boji svega što bi mogli označiti kao "religiju" i tome se ne bi približili ni iz daleka. Istovremeno, puno ljudi ima pogrešno mišljenje o značenju "religije" i gledaju na nju kao na verovanje u neki oblik božanstva. Reč "religija" dolazi od Latinske reči "religare" čije značenje je: "stvarati vezu" može biti to veza među ljudima, veza između Kreatora čovečanstva i njihove kreacije, između ljudi i zvijezda, ili između Zemlje i Neba, itd… to stvarno nije bitno, bitno je: "stvarati vezu".
  Također, kao Budizam, Raeljanstvo je ateistička religija koja ne veruje u "boga" jer bog ne postoji.. potrebno se je vratiti originalnoj Hebrejskoj Bibliji da bismo shvatili da je zapisana reč: "Elohim" (i ne "Bog") ta koja označava množinu, i koju možemo doslovno prevesti kao: "oni koji su došli sa neba" uz već rečeno, bitno je razumeti da Raeljani prihvataju mišljenje, da su Kreatori koji su davno došli na Zemlju i koji su fizičkog oblika (jer su ljudi poput nas) naučno kreirali sve oblike života. Postoji veliki kontrast ako upoređujemo jednog nematerijalnog, svemogućeg, i natprirodnog *boga* koji je stvorio sve (uključujući i svemir) uz čaroban štapić. Živeći danas u doba nauke, možemo, sa svim intelektualnim poštenjem reći, šta nam se čini razumnije.
  i zadnje, vrlo je bitno razumeti da istovremeno Raeljani ne verujemo u *boga* ali još uvijek priznajemo sve pradavne Proroke kao što su; Isus, Muhamed, Mojsije, Buda, itd. Svi su bili Poslanici naših Kreatora, Elohim-a, u različitim vremenskim razdobljima , da bi vodili čovječanstvo u smeru mudrosti. Kada ćemo biti spremni zaželeti im dobrodošlicu uz ljubav i poštovanje koje zaslužuju, one će se svi vratiti u pratnji Elohim-a kada ambasada bude izgrađena.
 • Kako je ta filozofija promenila ili pomogla tvom životu?
  To je jako bitno pitanje i ja sam vrlo sretna da mogu sa vama podijeliti mojih 21 godina putovanja, otkako sam prvi puta pročitala Raelove knjige: "Intelligent Design". Sve mogu povezati sa jednom riječi: "SREČA" nikada nisam mogla pomisliti da bih mogla živeti život pun veselja i čistog uživanja. Odmah kada sam razumela, da ne postoji "svemogući Bog" biće koje nikada ne bi bila vredna, nego rasa ljudi kao što smo i mi, koji su odgovorni za stvaranje svih oblika života, tada se je moj život promenio. Svaki dan je putovanje otkrića. Otkrivanje najvažnije osobe, MENE. Celi moj život bilo je sakupljanje pravila: crkve, porodice, škole, i društva. Bila sam vrlo uspešna u izvršavanju svih tih pravila, ali u mojoj unutrašnjosti nisam bila ispunjena. U mojoj unutrašnjosti bila se je bitka i taj konflikt je uništavao nedužnosti mog života. Sada mogu otvoreno reći da ne živim više u strahu i krivici. Moj život je moj lični, i ja sam odgovorna za sve aktivnosti i odluke, koje preduzimam. Tu nema Boga ni Đavola na kojeg bi mogla preneti krivicu. Samo ja. Sada razumem da niko ne može uzeti moju sreću, bez moje dozvole. Naučila sam na mnogim seminarima sa Rael-om, koji se održavaju sirom sveta, da sam kapetan broda i ne samo kapetan nego ja sam brod i voda po kojoj plovi. Ja kreiram svoj život svaki i celi dan. I najvažniji deo učenja: Kada darujemo ljubav bogatimo svoj život i živote ljudi koje srećemo. Ta filozofija mi je dala najvažnije bogatstvo, i to bogatstvo je moj život. Život je putovanje za sve nas. Kako želite doživeti vaš život? (Donna)
 • Imamo li sastanke ? da li se mogu pridružiti ?
  Da svi su dobrodošli da se pridruže našim neformalnim Raeljanskim sastancima. Da bi potražili gde se održava skup u vašoj okolini, molimo izaberite narodnu stranicu u desnom meniju, koji se otvara.
 • Pročitao sam da organizujete orgije. Da li je to istina?
  Ne. Raeljanski Pokret na našim seminarima ne organizuje orgije ili nešto slično tome. Nažalost, mediji će napisati/reći skoro sve samo da bi prodali svoje priče. Verske manjine su puno puta na meti tih izmišljenih glasina.


 • Gdje je Eva, klonirano dijete ?
  Raeljanski Pokret je odvojena organizacija koja je potpuno nezavisna od Clonaid-a. Clonaid je ime projekta (a ne pouzeća), i njime upravlja Raeljanska članica
  Dr. Brigitte Boisselier. Niti Rael niti Raeljanski Pokret ne doprinose ništa tome, i nemaju nikakvih odnosa sa Clonaid-om, osim njihove moralne podrške koja se odnosi na tehnologiju kloniranja. Za više detalja, kontaktirajte; clonaid.com.
 • Da li je Raeljanski Pokret kult (sekta)?
  Prvo moramo definirati značenje reči: "kult".
  Reč kult nije vezana na dobro ili zlo.
  Rečnik, definiše kult kao: "sistem religioznih verovanja i rituala"
  Bazirano na toj jednostavnoj definiciji, svaku crkvu možemo označiti kao kult. Svejedno, postoji i druga definicija koja je bliže reči, i kojom se služe teolozi i sociolozi:
  "religija koja je smatrana za lažnu ili ne-ortodoksnu (ne običajnu) i nepristranu (lažnu)".
  Još jedna definicija reč kult: "velika odanost osobi, ideji ili stvari".
  U tom smislu, odgovor je: da.
  Zahvaljujući riječi "kult" imamo riječ "kultura".
  Rimo-Katolička crkva je još jedan uspešan kult.
 • Kako gleda Raelijanski pokret na pedofiliju?
  Unatoč tome da Raelijani podržavaju seksualnu slobodu među odraslima koji u to uplove, pedofili zasigurno nisu dobrodošli u Raelijanski pokret. Ne samo zato jer je naše gledište vrlo jasno i ta dela osuđuje kao mentalnu bolest, te takođe zato jer Raelijanski pokret, za razliku od politike Rimo-katoličke crkve koja je sakrivala pedofilske svestenike (pogledaj: www.nopedo.org) te ih premeštala od parohije do parohije gde su sa svojim gnusnim ponašanjem mogli prouzročiti još više žrtava, Raelijanski pokret, strogom politikom ne samo da ce isključiti svakog člana koji je osumnjičen za pedofiliju ili seks sa maloletnom osobom, NEGO GA i odmah prijavi policiji.

  Pogrdni članci u francusko govorećim časopisima i revijama, izjavili su da je naša filozofija uz to da podupire seksualnu slobodnu , naklonjena i pedofiliji. Realnost je apsolutno suprotna. Kada imaju pojedinci ispunjen seksualni život, ni u jednom trenutku ne pomisle na seksualno prisiljavanje dece, kao što to na žalost i zbog nedostatka seksa, rade Rimsko-katolički svestenici. Neki članci se nadovezuju i na Raelijanski red anđela, kongregaciju žena koje žele razviti svoju ženstvenost i koje mogu ukoliko to žele, razvijati i obećati svoju seksualnost samo našim Stvoriteljima i njihovim Prorocima. Da otvoreno pokažu svoju želju da ne žele seks, one oko vrata nose ružičasto pero. Te žene se za to odluče slobodno, kao što to čine časne sestre u hrišćanstvu ili budizmu; to je deo seksualne slobodne koju mi zagovaramo, pravo da i seksu kažemo ne. U organizaciji moraju anđeli koji nisu punoletni naglasiti činjenicu da su pod legalnom granicom za seks, tako da oko vrata nose crno pero te se tako osiguraju da im se sa seksom u mislima nikad ne približuje odrasli Raelijani. Neki od tih maloletnih anđela se istodobno odluče da nemaju potpuno nikakvog seksa, te tako odbijaju seks sa potencijalnim maloletnim partnerima, što u razdoblju negde do 19. godine iskusi većina mladih devojaka. One nakon toga isto nose ružičasto pero. Neki časopisi su odluku maloljetnica da rezervišu svoju seksualnost za naše Stvoritelje, videli kao znak na pedofiliju, što je u potpunosti apsurdno.

  U Raelijanskoj filozofiji je vrlo jasno da je pedofilija znak mentalne bolesti i da neće biti u organizaciji nikada tolerisana. Svaki član, bez obzira na njegov rang, kome bi potvrdili krivnju za takvo ponašanje, je isključen i prijavljen vladinim organima.