The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raelijansko Društvo

Poruka

Več vekovima, naučnici raspravljaju dve glavne mogućnosti za poreklo i značenje života. Neki teže za višim filozofskim dimenzijama, koje ne mogu naći u teoriji evolucije, dok drugi odbacuju bilo kakve reference povezane uz svemogućeg Boga i smatraju ih neracionalnim
No, šta ako bi na raspolaganju bila i druga teorija koja je tako racionalna I uz to ulazi i u filozofske dubine?
To je ono što "Poruka" predlaže: Pre hiljada godina, naučnici sa druge planete došli su na Zemlju i stvorili sve oblike života, uključujući i ljudska bića, koja su stvorili po svom liku. Spominjanja tih naučnika i njihova rada mogu se naći u drevnim tekstovima mnogih kultura. Zbog njihove visoko napredne tehnologije, naši preci su ih smatrali bogovima i često su ih nazivali 'Elohim', što na starom hebrejskom znači 'oni koji su došli s neba'.
Unatoč tome da je, [i]Elohim[/ i] množinska riječ, bila je pogrešno prevedena u jedninu sa rečju "Bog" što možemo nači u današnjim Biblijama.
Unatoč svemu, ovi ljudi koji su došli s neba (Elohim) obrazovali su čovečanstvo kroz vekove uz pomoć raznih glasnika (koji se nazivaju i proroci) s kojima su bili u kontaktu. Svaki glasnik je dobio poruku pogodnu za nivo razumevanja koje je prevladavalo u to vreme, s primarnim ciljem utisnuti osnovna načela nenasilja i poštovanje. Kada je čovečanstvo doseglo dovoljan nivo naučnognog razumevanja, Elohimi su odlučili da če se više pojavljivati kroz viđenja NLO-a nadajuči se da čemo shvatiti njihove konačne poruke. Rael je dobio dve misije: širenje zadnje poruke na Zemlji i izgradnju ambasade za povratak naših stvoritelja.

Ta ateistička 'Intelligent Design teorija 'nudi racionalno rešenje za staru debatu između Božjih vernika I evolucionista. Ta poruka nije samo kompatibilna sa današnjim naučnim otkričima, nego i sa drevnim istorijskim tekstovima svih kultura.
Ali nemojte uzimati našu reč za glavnu. Pročitajte knjigu Inteligentna Kreacija - Poruka Naših stvoriteljai sami napravite svoja vlastita istraživanja.
Garantujemo vam da više nikada nečete gledati svet na isti način!