The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raelijansko Društvo

Rael: Poslanik Elohim-a

Rael: Poslanik Elohim-aKada je sa svojih 27 godina još uvijek uspešno vodio časopis o trkaćim automobilima, je 13. Decembra 1973 godine u jutarnjim satima doživio susret sa bićem sa druge planete. Taj susret se dogodio u "Puy de Lassolas", vulkanskom parku u središtu Francuske. Biće koje je sreo, predalo mu je novo, detaljno objašnjenje o našom izvoru i uputstva kako organizovati našu budućnost, sve to zapisano je u knjizi: "Poruka koju su mi dali vanzemaljci". Nakon šest uzastopnih susreta na istoj lokaciji, Rael je primio misiju koja mu je bila dana, odlučio je informisati čovečanstvo o toj revolucionarnoj poruci i pripremiti planetu za doček Stvoritelja - Elohim-a, bez minimalnog misticizma ili straha, sa svešću i zahvalnošću. Nakon nekoliko meseci te velike misije, Rael je dobio lakši oblik rane na želudcu i nakon toga je odlučio, da će prestati svoju karijeru novinara sportskih automobila, te se potpuno posvetiti misiji, koju mu je dodelio Jahve - vanzemaljsko biće sa kojim se je susreo. U godini, koja je sledila nakon susreta, uspeo je izdati knjigu, koja govorio o tom događaju, te se lično pojaviti u dve velike televizijske i radijske emisije u Francuskoj, gdje je objavio javnu konferenciju. Prva javna konferencija, koja je bila održana 19. Septembra 1974 u Parizu, prikupila je više od 2000 ljudi. Ubrzo nakon toga, ustanovio je pokret MADECH – koji je udruživao, ljude koji su mu želi pomoći u toj misiji. Taj pokret je kasnije promenio ime u Raelianski Pokret. Do Kraja 1974 godine, pokret je imao 170 članova. Sada ima više od 65 000 članova u 90 država.

7. Oktobra 1975, Rael je doživio drugi susret sa Elohim-ima. Na tom susretu su mu dali dodatne informacije, koje je kasnije objavio u drugoj knjizi. Ta knjiga je danas deo knjige [iPoruka koju su mi dali vanzemaljci[/i]. Od tada nadalje; Rael putuje po svetu, vodi konferencije i seminare na svim kontinentima i udružuje sve, koje žele upoznati naše Stvoritelje.

Izdao je još nekoliko drugih knjiga, kao što su: Osjećajna Meditacija koja je ukupni deo njegovih učenja, "Geniokratija" koja zagovara inteligentnije vodjenje planete i " Da Za Kloniranje Čoveka" koja objašnjava mogućnost večnog života i prelepe budućnosti, koju možemo očekivati zahvaljujući nauci.

Tokom godina, Rael je podstaknuo više javnih akcija; od promovisanja korišćenja kondoma u školama, do promovisanja samozadovoljavanja; od globalnih kampanja za podršku manjinama sa sloganom "nije dovoljno tolerisati razlike, moramo ih voleti" do revolucionarnih poziva, da se iz svih verskih knjiga odstrani sve, što nije u odobravanju sa strane Ljudskih prava; od podupiranja kloniranja ljudi sa ustanovljenjem Clonaid-a, do zagovaranja gensko promenjene hrane kao jedinog mogućeg načina, da bi svi ljudi na Zemlji imali dovoljno hrane; od ustanovljenja Clitoraid-a, udruženja za pomoć ženama koje su bile obrezane, da im se ponovo kreira njihov klitoris, i da mogu ponovno uživati u seksu, do poziva zboru svih afričkih tradicionalnih poglavara, da ustanove Udružene države Afrike.

Rael je bio gost na većini glavnih TV programa po svetu, kao što su npr. 60 minutes, CNN, FOX i BBC, isto tako u emisijama kao što su:Breakfast with Frost i Entertainment Tonight, ako ih nabrojimo samo nekoliko. Bio je pozvan u Američki kongres, da objasni svoju naučnu viziju, bio je gost mnogih svetskih voditelja. Prvi predsednik, koji ga je primio, bio Denis Sassou N'Guesso, predsednik demokratične republike Kongo godine 2000. Priznali su ga mnogi umetnici, među ostalima francuski autor Michel Houellebecq i Hugh Hefner.

Svaka kultura na Zemlji očekuje glasnika, možemo govoriti o Maitreyi kod Budista, Mesiji kod Židova, Parakleta kod Kršćana, ili bilo koje drugo ime, koje poznaju brojne grupe po cijelom svetu. Taj očekivani glasnik tako kao i svi prošli, neka ne bi bio svima po meri, ali tvrditi će ono što od nas očekuju naši stvoritelji. To, RAEL radi već više od 30 godina; neumorno putuje, pod obećanjem ne skupljati imanje, nego dati sve za to, da bi naše Stvoritelje primili u Ambasadi, za koju su zamolili, ako bi bilo moguće pre 2035 godine.